Stan postępowań

Stan postępowania:

Postanowieniem z dnia 22 sierpnia 2018 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość Cosmar Polska sp. z o.o., sygn. akt X GU 1023/18 i zarejestrował sprawę pod sygn. akt X GUp 732/18. Sąd uznał postępowanie upadłościowe Cosmar Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie za główne postępowanie upadłościowe w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) w sprawie postepowania upadłościowego nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r.

Jednocześnie Sąd wyznaczył Sędziego-komisarza w osobie ASR Agnieszki Kraszewskiej oraz zastępcę Sędziego-komisarza w osobie SSR Piotra Pełczyńskiego. Syndykiem masy upadłości został wyznaczony Marcin Krzemiński (nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego: 146).

Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości Cosmar Polska sp. z o.o. ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 30 sierpnia 2018 r. (MSiG 166/2018 (5556) z dnia 30 sierpnia 2018 r. poz. 37645).

Termin na zgłoszenie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Cosmar Polska sp. z o.o. wynosi 30 dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym