Przetargi i dzierżawa

REGENT WARSAW HOTEL - Sprzedaż​

Przedmiotem przetargu jest zorganizowana część przedsiębiorstwa Cosmar Polska sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie, funkcjonujące pod nazwą handlową „Regent Warsaw Hotel” zwane dalej: „Przedsiębiorstwo”, „Regent Warsaw”, „Cosmar Polska” w rozumieniu art. 551 k.c.

REGENT WARSAW HOTEL - Dzierżawa

Syndyk masy upadłości „Cosmar Polska” sp. z o.o. w upadłości dysponując postanowieniem Sędziego komisarza z dnia 27 kwietnia 2020 r. w przedmiocie wyrażenia zgody na dzierżawę z prawem pierwokupu w trybie art. 316 ust. 2 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. prawo upadłościowe (Dz.U. 2019 poz. 498) ogłasza konkurs ofert na wyłonienie dzierżawcy z prawem pierwokupu zorganizowanej części przedsiębiorstwa Cosmar Polska sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie, funkcjonującej pod nazwą handlową „Regent Warsaw Hotel”.