Dla pracowników

Informacje dla byłych pracowników i zleceniobiorców:

Informujemy, że całość dokumentacji kadrowej i kadrowo – płacowej Cosmar Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, dotyczącej zakończonych umów o pracę oraz umów zlecenia od których odprowadzane były składki na ubezpieczenia społeczne została zarchiwizowana.

Dział kadr Cosmar Polska nie udostępnia przedmiotowej dokumentacji.

W celu uzyskania dostępu do zasobu dokumentacji lub pozyskania zaświadczeń dotyczących stosunku pracy, bądź umowy zlecenia, prosimy o kontakt z:

Archiwum Czechowice – Dziedzice
ul. Junacka 8
43-502 Czechowice – Dziedzice
tel. +48 32 215 02 95,
tel. +48 22 219 55 66,
fax. 32 215 60 89,
tel. kom. +48 692 836 001,
e-mail : branca@op.pl
http://www.acd.com.pl/

Informacje dla obecnych pracowników i zleceniobiorców:

Dział kadr Cosmar Polska informuje, że zasady i sposób udostępniania dokumentacji kadrowej i kadrowo – płacowej Cosmar Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, dotyczącej aktualnie obowiązujących umów o pracę i umów zlecenia pozostaje bez zmian.

W celu uzyskania dalszych informacji, prosimy o kontakt z działem kadr.